استاندار خراسان رضوی در دیدار با سفیر اوکراین گفت: زمینه توسعه همکاری های اقتصادی بین خراسان رضوی و استان های کشور اوکراین فراهم است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، علی‌رضا رزم‌حسینی در دیدار سرگئی بوردیلیاک سفیر جمهوری اوکراین در ایران که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی بین دو استان کی‌اف و خراسان رضوی آمادگی داریم و از پیشنهادها در این زمینه استقبال می کنیم.

وی افزود: زمینه توسعه همکاری های اقتصادی بین خراسان رضوی و استان های کشور اوکراین فراهم است.

سفیر جمهوری اوکراین در ایران هم در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به مشهد گفت: هیچ مشکلی در مسیر توسعه همکاری ها بین ایران و اوکراین وجود ندارد اما باید روی ساز و کار ارتقای سطح مناسبات اقتصادی برنامه ریزی شود.

سرگئی بوردیلیاک افزود: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته به زودی، پرواز مستقیم بین مشهد و شهر کی‌اف کشور اوکراین راه اندازی خواهد شد که می تواند توسعه روابط را تسهیل کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin