در دیدار سفیر عراق با معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، دوطرف بر استفاده از تجارب سالهای اخیر در برگزاری مراسم اربعین تأکید کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، ذوالفقاری در این دیدار، برگزاری جلسات مستمر با سفیر عراق در تهران را نتیجه بخش و کاربردی خواند و با اشاره به برگزاری مطلوب مراسم اربعین امسال افزود: در اربعین امسال توانستیم قوانین و مقررات مرزی را بطور کامل اجرا کنیم و برگزاری مراسم اربعین در چنین ابعادی افتخاری بزرگ برای دولت و ملت دوست و همسایه، عراق است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه در مرحله ای قرار داریم که می توانیم امور مربوط به مراسم اربعین سال آینده را کیفی تر پیگیری کنیم، افزود: تجربه خوب دو کشور، آماده سازی برخی زیرساختها در مرزها، رعایت قوانین و مقررات از سوی زائران و هماهنگی بیشتر با دولت عراق، نوید بخش آمادگی لازم برای برگزاری هر چه شایسته تر مراسم اربعین سال آینده خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در آماده سازی و نهایی کردن متن تفاهم نامه وزیران کشور ایران و عراق در خصوص اربعین گفت: برای رفع مشکلات زمینة لازم فراهم شده است و در آینده نزدیک برنامه ریزی لازم برای امضای تفاهم نامه یاد شده صورت خواهد گرفت.

ذوالفقاری در این دیدار هچنین بر ضرورت صدور روادید الکترونیکی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت بازگشائی بازارچه های مرزی دو کشور در منطقه اقلیم کردستان عراق و از سرگیری فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان دو کشور، از سفیر عراق خواست هماهنگی لازم را با دولت مرکزی عراق در این خصوص انجام دهد.

سید راجح الموسوی سفیر عراق در تهران نیز با قدردانی از حسن همکاری و روابط صمیمانه دو کشور ایران و عراق گفت: مقام معظم رهبری از کشور ما به عنوان عراق عزیز نام بردند در حالی که چنین تعبیری تاکنون برای سایر کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران از سوی ایشان بکار برده نشده است. ضمن اینکه ایشان برگزاری مراسم سالانه اربعین با این کیفیت و ابعاد را معجزه نامیدند. وی گفت: این موفقیت بزرگ با لطف خداوند و همکاری ستاد مرکزی اربعین بدست آمد و آمادگی داریم از این تجاب موفق در برگزاری مراسم اربعین آینده استفاده کنیم.

سفیر عراق در تهران با اشاره به لزوم پیگیری تصویب مفاد تفاهمنامه همکاری وزرای کشور ایران و عراق در دولت مرکزی کشور متبوع خود گفت: امیدوارم این تفاهم نامه هر چه سریعتر به امضای مقامات دو کشور برسد تا بتوانیم بطور عملی در برگزاری مراسم اربعین سال آینده از آن بهره برداری کنیم.

در این دیدار همچنین مقرر شد در جلسه ای با حضور مدیرکل مرزی وزارت کشور نماینده سفیر عراق و نمایندگانی از نهادهای مرتبط با برگزاری مراسم اربعین، مسائل با قیمانده فیمابین بررسی، و نتایج آن در تفاهم نامه یاد شده اعمال شود. 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin