نماینده سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد در ایران از تهدید فرسایش بادی در حوضه دریاچه ارومیه خبر داد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سرج ناکوزی نماینده سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران با اشاره به وضعیت فرسایش بادی حوضه دریاچه ارومیه گفت: فرسایش بادی در حوضه دریاچه ارومیه، کیفیت خاک منطقه را تهدید و به سمت بیابان زایی سوق می دهد.

سرج ناکوزی خاطرنشان کرد: آب دریاچه ارومیه از 31 میلیون متر مکعب به دو میلیون متر مکعب کاهش یافته و این مسئله میزان تبخیر شوری آب را زیاد کرده و باعث ایجاد مشکلی بزرگ در منطقه شده است.

وی از آمادگی فائو برای همکاری در این خصوص خبر داد و گفت: فائو آماده است تا بهترین تجربه ها و تخصص ها را برای تکمیل طرح های مطالعاتی در اختیار تیم مطالعه کننده ایرانی قرار دهد تا در احیاء این دریاچه سهم خود را ایفا کرده باشد.

ناکوزی گفت: وضعیت دریاچه ارومیه مرا متاثر کرد از این رو فائو آماده است همکاریهای خود را با ایران بویژه در زمینه احیاء دریاچه ارومیه بیشتر کند.

وی خاطرنشان کرد: تهیه نقشه سرزمین شامل وضعیت آب وخاک ومدیریت پایدار آبی وخاکی از جمله اقداماتی است که باید در این زمینه انجام شود و تخصص فائو در زمینه مقابله با خشکسالی و بیابان زایی به گذشته دور برمی گردد.

ناکوزی گفت: تغییر رویکرد فائو در دو سال گذشته در عرصه بین الملل اثرات مثبتی داشته و اجرای طرح بزرگ بیابان زدایی در کرمان و خراسان جنوبی در460 هزار هکتار یکی از این طرح هاست که تاثیر مثبتی روی زندگی مردم منطقه داشته است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin