محمدرضا تابش در دیدار با سفیر بوسنی در ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اقدامی در راستای برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه حمایت می کند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، محمدرضا تابش رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بوسنی طی دیدار با کمال مفتیچ، ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد ارتباطات میان دو کشور گفت: ظرفیت های فراوانی در عرصه های مختلف در ایران و بوسنی و هرزگوین وجود دارد که بایستی با برنامه ریزی های دقیق از آنها، در راستای منافع دو ملت مسلمان بهره برد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بوسنی از تبادل فرهنگی و توریسم دو کشور به عنوان یکی از ابزارهای مهم در بسط مناسبات نام برد و گفت: با توجه به ارتباطات مردم ایران و بوسنی که نشان خوب از روابط دوستانه بین دو کشور است، ما خواهان ارتقای سطح مناسبات فرهنگی هستیم.

وی در ادامه برقراری آرامش و ثبات در منطقه را از سیاست های اصولی کشورمان دانست و افزود: ایران از هرگونه اقدامی در راستای برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه حمایت می کند.

تابش در پایان بر ضرورت تداوم رایزنی ها و دیدارهای مقامات عالی رتبه دو کشور مسلمان تاکید کرد.

در ادامه این دیدار کمال مفتیچ سفیر بوسنی و هرزگوین در تهران با تاکید بر توسعه و گسترش مراودات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور گفت: ارتباطات تاریخی و اشتراکات فرهنگی میان دو ملت مسلمان زمینه های مناسبی برای ارتقای سطح مراودات فیمابین فراهم کرده است.

وی تشکیل گروه دوستی پارلمانی را نشانه علاقه مندی مقامات پارلمانی دو کشور در راستای توسعه مراودات میان مجالس دو کشور دانست و گسترش ارتباطات بین گروه های دوستی دو کشور را ضروری ارزیابی کرد.

کمال مفتیچ در پایان بر مذاکرات مستمر و تبادل هیات های سیاسی و پارلمانی ایران و بوسنی در موضوعات منطقه ای و بین المللی در راستای تقویت و تحکیم مراودات دوستان فیمابین تاکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin