دکتر حسین سالار آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در دیدار با سفیر جدید پرتغال در ایران بر گسترش همکاری های مشترک علمی و فناوری بین دو کشور تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این دیدار دکتر سالار آملی با بیان اینکه پرتغال همیشه یک کشور دوست برای ایران بوده است خاطرنشان کرد: ایران میتواند همکاری های خود را با دانشمندان پرتغالی و موسسات تحقیقاتی این کشور تقویت کند.

وی در ادامه گفت: بر اساس همکاری های سراسری کمیسیون اروپایی در قالب برنامه  Horizon 2020 توسعه و گسترش و تقویت همکاری علمی متقابل ایران با همیاران اروپایی خود مانند پرتغال می تواند موثر باشد.

در این دیدار، سفیر جدید پرتغال در ایران نسبت به توسعه و پیشرفت همکاری های علمی بین المللی و نیز اهمیت این همکاری های علمی و فناوری بین دو کشور اظهار خرسندی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin