آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در تهران، آقای فیلیپ تیبو سفیر فرانسه در تهران را به حضور پذیرفت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر فرانسه در گفتگو با آقای تومانیان با اشاره به مواضع فرانسه و اتحادیه اروپا در مورد برنامه جامع اقدام مشترک، بر اهمیت حفظ آن در آینده تاکید نمود.

در ادامه سفیر فرانسه در رابطه با خروج نسبی ایران از برجام ابراز نگرانی کرد.

در این دیدار روابط ارمنستان و ایران بطور جداگانه مورد اشاره قرار گرفت که اهمیت حفظ سطح فعلی و توسعه آن در آینده از سوی آقای تومانیان مورد تاکید قرار گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin