رودریگو دی آزردو سانتوس سفیر برزیل در تهران با عبدالرضا عزیزی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران ـ برزیل دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، عبدالرضا عزیزی در ابتدای این دیدار، پیشینه مراودات اقتصادی و تجاری میان ایران و برزیل را بستر مناسب برای تحکیم روابط و نزدیکی بیشتر دو ملت ایران و برزیل دانست.

وی ھمچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقمند به توسعه روابط با برزیل است و ظرفیت‌های موجود، بستر مناسبی برای گسترش روابط در بخش‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی فیمابین را به وجود آورده است.

نماینده مردم شیروان، سفر گروه دوستی پارلمانی ایران ـ برزیل به برازیلیا و گفتگو با مقامات برزیلی را سازنده عنوان کرد و اظهار داشت: تقویت روابط فیمابین و توسعه همکاری‌های پارلمانی و ارتقاء تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق گروه های دوستی پارلمانی تسریع خواهد یافت.

عزیزی با توجه به نشست‌های خود با مقامات برزیلی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال ایجاد یک رابطه مستحکم با برزیل است و این کشور را شریک مناسبی برای همکاری در عرصه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری می‌داند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران ـ برزیل روند رو به رشد مراودات تجاری، اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و ابراز داشت: با وجود تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، برزیل از جمله کشورهایی بود که سیاست‌های داخلی خود را پیش برد و تعاملات و صادرات خود به ایران را ادامه داد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با توجه به اھمیت سفر گروه دوستی پارلمانی ایران ـ برزیل بیان داشت: مجلس شورای اسلامی از گسترش روابط فیمابین استقبال می‌کند و امیدواریم توسعه روابط و مناسبات دو کشور به تعمیق روابط پارلمانی و تعامل بیشتر دو کشور بینجامد.

رودریگو دی آزردو سانتوس سفیر برزیل در تهران نیز تقویت روابط سیاسی ایران و برزیل و همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور به منظور توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری را از جمله اهدافی دانست که برزیل در ایران دنبال می‌کند.

در پایان این دیدار خاطر نشان کرد: همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک به ویژه در بخش‌های تجاری، کشاورزی و پتروشیمی برای ما مهم است و مشتاق ارتقاء سطح روابط در حوزه های مختلف با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin