محمد واعظی در دیدار با سفیر اندونزی با تأکید بر حجم روابط بین دو کشور خواستار حضور بیشتر بخش خصوصی در روابط دو کشور در زمینه ارتباطات شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دکتر محمد واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با دیان ویرنگ جوریت، سفیر اندونزی در ایران با اشاره به روابط مطلوبی که بین دو کشور وجود دارد عنوان کرد: با توجه به ورود هیأت های مختلفی که در دو کشور فعالیت می کنند، پتانسیل خوبی برای افزایش روابط بین دو کشور وجود دارد.

دکتر واعظی در این دیدار تأکید کرد: با وجود لغو تحریم ها به نظر می رسد شرایط و فرصت های خوبی برای همکاری های بیشتر بین دو کشور وجود دارد و بخش خصوصی می تواند از این فرصت به وجود آمده استفاده لازم را به عمل آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: کشور ایران و اندونزی از نظر فرهنگی و اقتصادی می توانند همکاری های فراوانی با یکدیگر انجام دهند؛ بخش خصوصی دو کشور نیز این پتانسیل را دارد تا بتواند تجارت خود را با حمایت از بانک های عامل دو کشور تقویت بخشد.

دکتر واعظی همچنین افزود: کشور ایران و اندونزی دو کشور مسلمان هستند؛ از نظر فرهنگی نیز نسبت به یکدیگر بسیار نزدیک هستند و این مساله می تواند به افزایش حجم روابط اقتصادی نیز کمک فراوانی کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با نوع همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف عنوان کرد: یکی از بخش های که دو کشور می توانند به یکدیگر کمک کنند، ارتباطات و فناوری اطلاعات است که امیدواریم در آینده با تصمیمات مهم تر این روابط نیز افزایش پیدا کند

دیان ویرنگ جوریت، سفیر اندونزی نیز در این دیدار خواهان افزایش همکاری های دو جانبه با کشور ایران شد و گفت: با تصمیماتی که در آینده برای همکاری با ایران خواهیم گرفت، شاهد گستردگی زمینه های مختلف در همکاری های دو جانبه خواهیم بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin