محمدرضا پورابراهیمی در دیدار با آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان روند رو به رشد تعاملات اقتصادی و فرهنگی میان ایران و ارمنستان را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تشریح پیوند عمیق و دیرینه فرهنگی و تاریخی دو ملت افزود: پیشینه مراودات میان ایران و ارمنستان بستر مناسبی جهت گسترش همکاری ها در عرصه توریسم و تجارت فراهم است.

وی در ادامه یادآورشد: امیدواریم با توسعه روابط بین دو کشور بتوانیم به ایجاد رابطه صمیمانه و توسعه بیش از پیش دو کشور همسایه بپردازیم.

پورابراهیمی تاکید کرد: جایگاه و نقش پارلمان ها در دو کشور برای تعامل و روابط اقتصادی فراهم است و بسترهای مناسبی برای توسعه روابط دربخش های مختلف به ویژه درموضوعات اقتصادی میان دو کشور در حال توسعه است.

وی همچنین تصریح کرد: ما دارای تاریخ مشترکی هستیم و در راستای ارتقاء سطح همکاری ها و منافع دو ملت، توسعه روابط اقتصادی می توان مذاکره کرد.

پورابراهیمی در ادامه بر توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی به ویژه ارتباطات پارلمانی فیمابین تأکید کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر اهمیت تبادل تجارب میان کمیسیون های تخصصی در مجالس دو کشور تأکید کرد و گفت: همکاری میان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با کمیسیون اقتصادی مجلس ارمنستان درخصوص مسائل معدنی و بانکی را مهم می دانیم.

سفیر ارمنستان در ادامه این دیدار با ابرازخرسندی ازگسترش مراودات فرهنگی، اقتصادی و کشاورزی میان دو کشور بیان داشت: رابطه ایران و ارمنستان همواره بر پایه احترام متقابل بوده و ایران در جایگاه ویژه ای در منطقه قرار دارد.

آرتاشس تومانیان افزود: ما امیدواریم که همکاری دو کشورعلاوه برعرصه اقتصادی و کشاورزی، در عرصه پارلمانی نیز توسعه یابد.

وی خواستار برگزاری نشست هم اندیشی بررسی راه های توسعه مناسبات تجاری فیمابین با نمایندگان کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی شد.

در این نشست سیدفرید موسوی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی نیز حضور داشتند و مطالبی درخصوص توسعه روابط بین دو کشور را بیان داشتند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin