“محمدرضا بابایی” معاون برنامه ریزی استاندار یزد، با “یوهونگ یانگ” سفیر چین در ایران و هیئت همراه دیدار كرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، “محمدرضا بابایی” معاون برنامه ریزی استاندار یزد در دیدار با سفیر چین ضمن اشاره به مشاركت پیمانكاران و صنعتگران چین در اجرای پروژه هایی چون كارخانجات شیشه اردكان و گندله سازی بافق گفت: در برخی از خطوط تولید كاشی و سرامیك استان، گرایش به سمت افزایش خط تولید ایجاد شده و این می تواند فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری طرف چینی باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار یزد در بخش پایانی صحبت خود، به سفیر چین پیشنهاد داد تا با توجه به مبادلات اقتصادی و روابط خوب دو كشور در سالهای اخیر، طرف چینی خط انتقال آب به یزد را تحت قرارداد فاینانس و از منابع خود، اجرا نماید.

“یوهونگ یانگ” سفیر چین در این دیدار، قول مساعد داد تا در خصوص بررسی موضوع و اعلام نظر كارشناسی، اقدام لازم صورت گیرد

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin