سفیر ترکمنستان در تهران با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، بروجردی در ابتدای این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو ملت گفت:همواره روابطی خوب و مثبت میان دوکشور برقرار بوده است که پشتوانه محکمی برای توسعه و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین میباشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود:توسعه ارتباطات پارلمانی نقش مهمی در تحکیم و تقویت مراودات میان دو کشور ایفا می کند.

بروجردی با تأکید برضرورت همکاری های امنیتی میان دوکشور تصریح کرد: پدیده شوم تروریسم خطری برای همه کشورهای منطقه و جهان است که برای مبارزه با گروه های افراطی نیاز به تبادل اطلاعات و همکاری های امنیتی فیمابین وجود دارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان افزود:اجرایی شدن هرچه سریعتر پروژه های مشترک و حل موانع موجود در موضوع پروژه خط لوله انتقال گاز می تواند به ارتقای سطح مناسبات اقتصادی و تجاری منجر شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان بر تبادل هیأت عالیرتبه سیاسی و پارلمانی و تبادل کمیسیون های تخصصی مجالس ایران و ترکمنستان تأکید کرد.

در ادامه این دیدار احمد قربان اُف سفیر ترکمنستان در تهران با ابراز خرسندی از روند رو به رشد مناسبات میانترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران گفت: ظرفیت های بسیاری در دو کشور برای توسعه ارتباطات ساسی و اقتصادی میان دوکشور وجو دارد که باید با برنامه ریزی مناسب در راستای منافع دو ملت بهره برد.

سفیر ترکمنستان در پایان بر ضرورت تداوم گفتگو و مذاکره جهت حل فنی مسائل مربوط به پروژههای گاز توسط کارشناسان دو کشور تاکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin