رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درایران دیدار و تبادل نظر کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، محمد هادی ایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیر در دیدار با سیوانکا داناپالا نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ضمن تشریح بیماری های واگیر در مناطق افغان نشین استان فارس وضعیت سلامت مهاجران افغانی در استان فارس بررسی کردند.

ایمانیه در این دیدار اظهار داشت:در حال حاضر مراقبت های بهداشتی اولیه از جمله واکسیناسیون، ارایه خدمت به مادران، کودکان، زنان باردار و غیره به طور معمول و مطابق با سایر افراد به مهاجران افغانی ارایه می شود و در صورت تامین بودجه لازم توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد ، آماده ارایه خدمات سطح 2 و 3 سلامت نیز بر همین مبنا هستیم.

وی بیان کرد: برای ارتقای سلامت می توان در مناطق سکونت افغانها، مراکزی راه اندازی شود تا خدمات از طریق نیروهای علوم پزشکی به این افراد ارایه گردد.

ایمانیه تصریح نمود: با توجه به اهمیتی که برای ارتقای سلامت قائل هستیم بر مبنای طرح داوطلبان سلامت، تعدادی از افغانها ساکن نقاط مختلف را آموزش می دهیم تا آموزه های سلامت را به گروه های خود ارایه دهند و تاکنون تعداد این داوطلبان سلامت افغان به بیش از 300 نفر رسیده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin