یوسیپ چاخواشویلی سفیر گرجستان در تهران با احمد علیرضابیگی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، علیرضابیگی در ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه ارتباطات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور گفت: ایران و گرجستان از توانمندی های فراوانی در بخش های مختلف اقتصادی، تجاری و صنعتی برخوردارند که می توان از آنها در جهت توسعه و گسترش مناسبات فیمابین و تأمین منافع دو ملت بهره برد.

وی همچنین افزود: ارتباطات پارلمانی و تشکیل گروههای دوستی در مجالس دو کشور به تحکیم وتقویت مراودات میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان کمک بسزایی می کند.

نماینده مرم تبریز در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: لغو روادید و برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور گام مهمی در راستای افزایش مراودات تجاری و بازرگانی و همچنین توسعه صنعت گردشگری میان ایران و گرجستان بود که هردو کشور از آن بهره می برند.

 علیرضابیگی در پایان این دیدار بر لزوم افزایش تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوکشور تاکید کرد.

 یوسیپ چاخواشویلی سفیر گرجستان در تهران نیز در ادامه این دیدار با تأکید بر اهمیت توسعه و گسترش مناسبات در عرصه های سیاسی و اقتصادی و پارلمانی گفت: دولت و پارلمان گرجستان به گسترش همکاری در عرصه های مختلف با جمهوری اسلامی ایران علاقمندند.

وی گفت: گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران آماده میزبانی از طرف ایرانی در سفر به گرجستان است.

سفیر گرجستان در ادامه این دیدار افزود: با تلاشهای مسئولان سیاسی و پارلمانی دو کشور، روند ارتباطات دوستانه فیمابین رو به گسترش است.

چاخواشو یلی در پایان این دیدار گفت: بزودی دو کشور از طریق خطوط ریلی نیز به یکدیگر متصل می شوند که با تحقق آن در کنار ارتباطات زمینی و هوایی که در حال حاضر برقرار است، مبادلات فیمابین بیش از پیش گسترش می یابد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin