“شیائویان شیه”، سفیر چین در تهران با  “محمدحسن ابوترابی فرد”  نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار ابتدا ابوترابی فرد با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی ایران و چین و استقبال از توسعه و گسترش مناسبات فی مابین دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گفت: جمهوری اسلامی ایران به توسعه روابط با کشور بزرگ چین اعتقاد جدی دارد و دو کشور می توانند روابط بسیار مثبت و سازنده ای در جنبه های مختلف در منطقه خاورمیانه و قاره آسیا با یکدیگر داشته باشند.

ابوترابی فرد با اشاره به ارتباط تجاری دو کشور در گذشته از طریق جاده ابریشم افزود: خوشبختانه بدلیل وجود درک متقابل در خصوص مسایل مختلف فرهنگی و سیاسی دو کشور می توانند روابط خود را در تمام زمینه های مورد علاقه فی مابین گسترش دهند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح مواضع صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: از تمامی کشورهای مستقل انتظار می رود که بطور قاطع از حق همه ملت ها من جمله جمهوری اسلامی ایران در برخورداری از انرژی هسته ای صلح آمیز براساس پودمان NPT حمایت کنند.

ابوترابی فرد در ادامه با اشاره به ظرفیت های مناسب سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران بویژه در زمینه انرژی تصریح کرد: مشارکت سرمایه گذاران چینی در پروژه های مختلف اقتصادی می تواند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی دو کشور و همچنین تامین منافع طرفین فراهم آورد.

در ادامه این گفتگو، آقای “شیائویان شیه”، سفیر چین در تهران با اشاره به نقش مهم ایران در منطقه و جهان خواستار گسترش روابط فی مابین در کلیه زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شد.

سفیر چین در ادامه افزود: دولتمردان چین با رویکرد راهبردی و بلند مدت اهمیت زیادی به روابط خود با جمهوری اسلامی ایران قائل هستند.

وی همچنین در پایان یادآور شد: همه کشورها باید بر حق ایران در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای در چارچوب NPT احترام بگذارند

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin