سائوراب کومار سفیر هند در ایران با علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، در محل این بانک دیدارو گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک؛ دراین دیدار که کاردار بازرگانی سفارت نیز درآن حضور داشت، کومار، هدف خود را از این دیدار بررسی زمینه همکاری متقابل، با توجه به نقش و جایگاه بانک صنعت و معدن در گسترش مناسبات اقتصادی در حوزه صنعت و معدن و پیشبرد طرحهای صنعتی دو کشور عنوان کرد.

وی نقش اساسی بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک استفاده کننده از تسهیلات و خط اعتباری بانک اگزیم هندوستان در راستای توسعه شبکه ریلی کشور و تامین مالی پروژه گسترش بندر چابهار را از نقاط مورد توجه کشورش در این بانک برشمرد.

کومار کسب آگاهی از نظربانک صنعت و معدن درخصوص وضعیت کلی سیستم بانکی کشور و چگونگی پیشرفت مناسبات بین المللی پسابرجام را از دیگر دلایل ملاقات و گفتگو با مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان کرد.

در ادامه این دیدار افخمی، گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی ایران و سیستم بانکی کشور، گسترش شبکه کارگزاری و مناسبات بین‌المللی و همچنین تعدادی از طرحهای تامین مالی‌شده و دردست اجرا توسط بانک صنعت و معدن را به سفیر هند درکشورمان ارائه کرد.

در نشست سفیر هند و مدیرعامل بانک صنعت و معدن مقرر شد سائوراب کومارمشکلات پیش روی مناسبات بانک صنعت و معدن با تعدادی از بانکهای کشور هند را به منظور تسهیل گسترش تامین مالی پروژه های مشترک بصورت ویژه پیگیری کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin