سوراب کومار سفیر هندوستان با نظر افضلی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران – هند دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نظر افضلی در ابتدای این دیدار با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین دو کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران و هند از ظرفیت‌های مختلفی بویژه در زمینه فرهنگی و اقتصادی برخوردار هستند که می‌توان با افزایش تحرکات پارلمانی شاهد ارتقاء هر چه بیشترهمکاری‌های فی‌مابین باشیم.

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران – هند با اشاره به فضای پس از توافق برجام و گسترش فعالیتهای تجاری بین دو کشور افزود: امیدواریم با افزایش تبادلات تجاری و حل مشکلات پولی، حجم سرمایه‌گذاری بین دو کشور افزایش یابد و مجلس شورای اسلامی همواره از فعالیتهای اقتصادی که به نفع دو کشور باشد حمایت می‌نماید.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان با توجه به گستردگی فعالیتهای کمیسیونهای مجلس در حوزه‌های مختلف، ابراز داشت: گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران بر اجرایی شدن توافقات منعقده میان دو کشور و رفع موانع موجود بر سر راه مراودات فیمابین تأکید ویژه ای دارد.

سوراب کومار سفیر هند در تهران ضمن تشکر از فرصت این دیدار گفت: تبادلات پارلمانی همواره در توسعه و تقویت همکاری ‌های فی‌مابین نقش مهمی دارد و استفاده از این ظرفیت برای افزایش ارتباطات دوجانبه در زمینه‌های مختلف لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

وی ضمن تأکید براشتراکات فرهنگی بین دو کشور، آن را پیش زمینه افزایش روابط تجاری و اقتصادی دانست.

سفیر هند در تهران با اشاره به انعقاد توافق تجاری بین سه کشور ایران – هند و افغانستان در چابهار برای تجارت و ترانزیت، افزود: با توجه به تصویب این توافق در هند و افغانستان ضروری است زمینه تصویب این توافق در پارلمان جمهوری اسلامی ایران تسهیل شود تا مقدمات مربوط به اجرای این توافق فراهم شود.

وی همچنین خواستار تصریح امور مرتبط با سه توافق اقتصادی صورت گرفته بین دو کشور، شامل قرارداد تجارت ترجیحی، قرارداد جذب، حمایت و حفاظت از سرمایه‌گذاری اقتصادی و قرارداد پیشگیری از مالیات مضاعف شد.

آقایان علی بختیار و محمدجواد ابطحی از اعضای گروه دوستی نیز در دیدار حضور داشته و به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin