سفیر فنلاند به دعوت امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با هدف همکاری های مشترک به قزوین سفر کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “هاری کمراینن” سفیر فنلاند در ایران با هدف همکاری های بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با دانشگاه های فنلاند از این دانشگاه بازدید کرد.

وی در بازدید از مراکز تحقیقاتی و مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با ابراز شگفتی از پیشرفت های رباتیک اظهار داشت: با دیدار از این دانشگاه دیدگاه ام در خصوص ایران و دانشجویان ایرانی تغییر کرد و از دیدن فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بسیار شگفت زده شدم.

در این دیدار سفیر فنلاند ضمن بازدید از مراگز گردشگری و تاریخی قزوین گفت: قزوین از پتانسیل های زیادی در زمینه ی گردشگری و تاریخی برخوردار است و برای گردشگران بسیار جذاب خواهد بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin