در دیدار سفیر سوئیس با رئیس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، دو طرف با مرور روند همکاری‌های انجام شده در زمینه ایمنی هسته‌ای فیمابین دو کشور بر ادامه و ارتقای این همکاری‌ها تاکید کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک،‌ ایران و سوئیس تفاهم‌نامه همکاری در زمینه ایمنی هسته‌ای را قبلا به امضاء رسانده‌اند و این همکاری‌ها با دیدار روسای نظام ایمنی هسته‌ای دو کشور در مرداد سال 96 با برگزاری یک کارگاه تخصصی در تهران دنبال شد.

قرار است هیاتی عالی‌رتبه از مرکز نظام ایمنی هسته‌ای سوئیس در سال آینده از مرکز تحقیقات پرتوهای طبیعی رامسر بازدید کنند.

همچنین قرار است در طول سفر مذکور دو طرف در خصوص زمینه‌های جدید همکاری براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته مذاکره و تبادل نظر کنند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin