“کریستین تئودورسکو” سفیر رومانی در تهران با “محمد مهدی زاهدی” رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی دیدار و گفتگو کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “محمد مهدی زاهدی” رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی در دیدار با سفیر رومانی در ایران ضمن اشاره به جایگاه ارتباطات پارلمانی در توسعه روابط میان ایران و رومانی گفت: توسعه گفتگوهای پارلمانی به ویژه در بعد گروههای دوستی نقش موثری در تسهیل و پیشبرد ارتباطات دوستانه دو کشور خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به ظرفیت ها و امکانات گسترده دو کشور در عرصه های مختلف، زمینه های متعددی برای گسترش همکاری اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی میان دو کشور وجود دارد که باید به نفع دو کشور از آنها بهره گرفت.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی در پایان گفت: گسترش مبادلات فرهنگی، توسعه صنعت گردشگری وافزایش همکاری های علمی از جمله مواردی است که با مساعی مشترک می‌توان از آنها در توسعه ارتباطات دو کشور استفاده کرد.

“کریستین تئودورسکو” سفیر رومانی نیز در این دیدار گفت: با توجه به پیشینه مثبت و خوب همکاری های دو جانبه ایران و رومانی پارلمان و دولت این کشور از گسترش ارتباطات فی مابین استقبال میکنند.

در این ملاقات عبدالرضا عزیزی عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی نیز حضور داشت که در خصوص راههای گسترش همکاری های فی‌مابین با سفیر رومانی گفتگو و تبادل نظر کرد.

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin