سفیر جمهوری صربستان، با حضور در فرهنگستان هنر و موسسه فرهنگی هنری صبا از دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر بازدید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این بازدید که ساعتها بطول انجامید سفیر کشور صربستان، این جشنواره را منظری از جهانی شدن زبان هنر ایران و قابلیت عرضه بین المللی آن دانست و از وسعت، تنوع و تکثر ایده ها و فرم ها در آثار هنرمندان ایرانی ابراز شگفتی کرد.

وی اظهار داشت: تبادل هنری مهمترین و ریشه دارترین بستر پیوند و تفاهم و تعامل میان ملتها و کشورهاست و این حجم از خلاقیت هنری در ایران و با این تسلط بر مدیوم ها و مدیاهای جدید جهانی حقیقتا برای من غیر قابل تصور بود و نگاه مرا با وجود مطالعات مستمر من در تاریخ اسلام و تشیع، هنر اسلامی، فرهنگ ایرانی و زبان پارسی، به هنر امروز ایران تغییر داد.

تودوروویچ همچنین پس از دیدار با ریاست موسسه صبا و معاونت هنری فرهنگستان، در نشستی با علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر شرکت کرد.

در این نشست، سفیر صربستان با بیان زیباییهایی که در این نمایشگاه دیده و با تشکر از دعوت این مجموعه، به سوابق ریشه دار فرهنگی دو کشور در طول تاریخ و همکاریهای فرهنگی و برنامه های مشترک هنری در سالهای اخیر اشاره کرد و یادآور شد: بخش فرهنگی بهترین بخش برای تقویت روابط مودت آمیز و دوستانه بین دو کشور است.

وی به حضور خود در قم و بازدید از جامعه المصطفی و مدرسان حوزه علمیه اشاره کرد و گفت: امروز در همکاریهای فرهنگی، مرزی بین کشور ما و جمهوری اسلامی ایران نیست. نفوذ و حضور ریشه دار فرهنگ و زبان فارسی و ترجمه آثار و متون مهم و مواریث این فرهنگ از شاهنامه و حافظ و سعدی تا آثار ابن سینا و غزالی و تا تفسیر المیزان و آثار نویسندگان معاصر ایرانی در صربستان، نویدبخش یک زمینه مساعد برای گسترش و تقویت این روابط فرهنگی است. مرکز فرهنگ ایران در بلگراد هم امروز از هر زمان دیگر فعالتر است.

ریاست فرهنگستان هنر، با بیان خویشاوندی عمیق دو ملت در افق تاریخ و مشابهت ها و مشترکات فرهنگی، اسطوره شناختی و دینی خاطرنشان کرد: برای پیوند فرهنگی، باید حقیقت وجودی یکدیگر را شناخت و به طرف همدیگر، جاری بود. اختلافات میان ملتها بیشتر جنبه سیاسی داشته و ربطی به حقیقت انسانی جوامع بشری ندارد و باید آن را رفع کرد و به یک افق مشترک رسید.

وی تاکید کرد: فرهنگ ما با همه جهان مرتبط است و یک فرهنگ پویا و زنده است و ما این ارتباط را مایه استمرار و زایندگی این فرهنگ می دانیم. فرهنگ حتی در وابستگی اش هم وابسته نیست. شما در حماسه، اسطوره و ریشه های فرهنگی و هویتی، علایقی شبیه ما دارید و بر این بستر، خویشاوندیهای ما می تواند فارغ از گذشته تاریخی بیشتر و بیشتر شود.

در پایان، سفیر صربستان با ارائه گزارشی از همکاریهای فی ما بین از جمله،حضور صربستان در جشنواره موسیقی فجر، دعوت از هنرمندان ایرانی در بلگراد، شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، هفته فیلم صرب در سه شهر ایران و نیز امضای یک تفاهمنامه بین کتابخانه های ملی دو کشور، برای تقویت همکاریها با فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin