سفیر جدید پرتغال در ایران، در آغاز ماموریت خود در ایران با وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، ژخوائو خوزه کورته رئال، سفیر جدید پرتغال در آغاز ماموریت خود در ایران با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم محمد جواد ظریف کرد.

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin