به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای ابراهیم بن احمد المعینی سفیر جدید سلطنت عمان در جمهوری اسلامی ایران رونوشت استوار نامه خود را تسلیم دکتر محمد جواد ظریف کرد.

سعود بن احمد بن خالد البروانی سفیر پیشین عمان در تهران نیز سوم آذر ۱۳۹۸ در پایان ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با حضور در ساختمان شماره یک وزارت امور خارجه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و خداحافظی کرد.

لازم به ذکر است ماموریت محمدرضا نوری شاهرودی سفیر ایران در مسقط نیز پایان یافته و قرار است علی نجفی خوشرودی به عنوان سفیر جدید عهده دار سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin