“امیر حاجیکا دوینچ” سفیر بوسنی و هرز گوین در تهران با “محمدحسن آصفری” رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و بوسنی دیدار و گفتگو کرد.آصفری، با اشاره به روند رو به رشد مناسبات خوب دو کشور، گفت: از ابتدای استقلال بوسنی جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم این کشور بوده است و در همین راستا مجلس شورای اسلامی از گسترش مناسبات دوستانه و دو جانبه در همه زمینه ها حمایت می نماید.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با مهم خواندن حفظ ثبات و آرامش در بوسنی، ادامه داد: ثبات و آرامش کنونی موهبت الهی است که باید برای حفظ آن تلاش کرد و توسعه و پیشرفت کشور بوسنی تنها در پرتو آرامش پایدار امکانپذیر دانست.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بوسنی با اشاره به عزم مسئولان دو کشور برای ارتقاء سطح همکاری‌های دو جانبه، توضیح داد: افزایش مراودات تجاری، بخش خصوصی و مسئولان دو کشور موجب تقویت و تحکیم مناسبات دو جانبه خواهد شد.
وی با ناکافی خواندن حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و بوسنی و هرزگوین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های دو کشور در جهت افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی تأکید کرد.
“امیر حاجیکا دوینچ” سفیر بوسنی در تهران نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازگرداندن صلح و آرامش به کشورش، گفت: مردم و مسئولان بوسنی هیچ‌گاه کمک‌های ایران را فراموش نخواهند کرد.
سفیر بوسنی در تهران، تشکیل گروه دوستی پارلمانی دو کشور در مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: نمایندگان پارلمان بوسنی و هرزگوین به ویژه اعضای گروه دوستی پارلمانی این کشور و ایران عزم راسخی برای گسترش مناسبات همه جانبه و دوستانه با ایران دارند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin