سفیر ازبکستان در تهران با رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان دیدار و گفت‌‌وگو کردند.مهدی سنایی در این دیدار با تاکید بر اهمیت نقش گروه‌های دوستی پارلمانی در توسعه و تعمیق ارتباطات دوجانبه به ویژه روابط پارلمانی گفت: گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران بر تحکیم و تقویت مناسبات در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی به ویژه روابط پارلمانی با جمهوری ازبکستان تاکید دارد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی روند رو به رشد روابط میان ایران و ازبکستان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: پیوندهای فراوان فرهنگی میان دو ملت بستر مناسبی برای رشد و گسترش ارتباطات دوجانبه است.

در ادامه این دیدار الهام اکرم اف سفیر جمهوری ازبکستان در تهران دیدارها و مذاکرات مقام‌های پارلمانی و سیاسی دو کشور را سبب تحکیم و تقویت مناسبات دو کشور دانست و گفت: رفت و آمد مقامات عالی‌رتبه و تشکیل گروه‌های دوستی و پارلمانی در مجالس دو کشور موجب گسترش و توسعه مراودات دوستانه میان ازبکستان و ایران خواهد شد.

در ادامه این دیدار آقایان خسته‌بند و سبحانی‌فر نمایندگان مردم انزلی و سبزوار در مجلس شورای اسلامی و اعضای گروه دوستی پارلمانی بر گسترش تعاملات و همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری دوجانبه میان تهران و تاشکند تاکید کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin