سفیر آلمان در تهران در ادامه دیپلماسی عمومی که از زمان حضور در ایران در دستور کار خود قرار داده است با خواهران منصوریان ورزشکاران ایرانی دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، میشائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران در صفحه توییتر خود با انتشار چندین عکس، از دیدار خود با خواهران منصوریان قهرمانان ووشو کار که تاکنون در مسابقات مختلف آسیایی و جهانی مدال هایی را برای کشور به ارمغان آورده اند، خبر داد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin