رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در دیدار با سفیر ترکیه در ایران با اشاره به همسایگی و اشتراکات دو کشور، بر همکاری دوجانبه در زمینه‌های تخصصی پزشکی قانونی تأکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، احمد شجاعی در دیدار با دریا اورس گفت: پزشکی قانونی ایران در زمینه‌های تخصصی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته و آماده همکاری با پزشکی قانونی کشور ترکیه در بخش‌های مختلف تخصصی و آموزشی است.

وی با اشاره به توانایی‌های سازمان تصریح کرد: یکی از اقدامات پزشکی قانونی تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک بوده که در شناسایی مجرمین سابقه دار بسیار کارگشا است.

شجاعی همچنین به فعالیت‌های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات، فعالیت‌های قابل توجهی در بخش‌های پژوهشی و تحقیقاتی داشته و محصولاتی را نیز تولید کرده که در ارائه خدمات پزشکی قانونی و برخی خدمات پزشکی قابل استفاده است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به سقوط هواپیمای خصوصی باشاران در ایران که سال گذشته اتفاق افتاد اظهار داشت: پزشکی قانونی ایران و ترکیه همکاری خوبی در شناسایی اجساد این حادثه داشتند و اجساد در کمترین زمان ممکن شناسایی و به خانواده‌ها تحویل شد.

در این دیدار اورس نیز با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی در ترکیه قدمت زیادی دارد گفت: کشور ترکیه نیز در زمینه پزشکی قانونی پیشرفت‌های زیادی داشته است و دو کشور می‌توانند ضمن همکاری‌های مشترک، مباحث علمی و آموزشی خود را به اشتراک بگذارند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin