رئیس جدید دفتر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ایران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، گرولد بودکر رئیس جدید دفتر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin