سفیر تاجیکستان در ایران در پایان ماموریت خود با وزیر خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای نعمت الله امام زاده سفیر تاجیکستان در ایران در پایان دوره ماموریت خود در ایران با دکتر ظریف وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره به ناگسستنی بودن پیوندهای دو کشور افزود: زمینه های همکاریهای زیادی بین دو کشور وجود داشته و به همین دلیل شرکت های بسیاری از ایران مشتاق همکاری تجاری و اقتصادی با تاجیکستان هستند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin