فرانسوا دُله سفیر بلژیک که آبان 1393 استوارنامه خود را تقدیم روحانی کرده بود، هم از دیگر سفرایی بود که در پایان ماموریتش در تهران با ظریف خداحافظی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر بلژیک نیز اخیرا توسط دستیار مدیرکل اروپا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض مقامات ایران نسبت به درخواست انتقال دیپلمات ایرانی از آلمان به بلژیک به وی ابلاغ شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin