سفرای سوئد و مجارستان در پایان دوره ماموریت خود در ایران، با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، هلنا سانگلند سفیر سوئد و یانوش کواچ سفیر مجارستان در پایان دوره ماموریت خود در ایران، با دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin