“میخائیل چرنی” کاردار جمهوری چک در ایران با حمیدرضا حاجی بابایی رئیس گروه پارلمانی ایران و چک در آستانه پایان دوره مأموریتش در تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.“میخائیل چرنی” کاردار جمهوری چک در ایران با حمیدرضا حاجی بابایی رئیس گروه پارلمانی ایران و چک در آستانه پایان دوره مأموریتش در تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار،حاجی بابایی با اظهار خوشبختی از روند روبه گسترش روابط دو کشور بر تحکیم روابط فیمابین تاکید کرد.

رئیس گروه پارلمانی ایران و چک با اشاره به فعالیت “میخائیل چرنی” به عنوان نماینده دستگاه دیپلماسی چک در ایران گفت: در زمان مأموریت شما در جمهوری اسلامی ایران زمینه های گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور ایران و چک بسیار هموار گردید.

حاجی بابایی با بیان وجود ظرفیتهای فراوان برای گسترش همکاریها میان دو کشور افزود: شایسته است از این ظرفیتها برای تحکیم روز افزون مناسبات دو جانبه بهره برداری لازم بعمل آید.

وی همچنین از فوت سفیر جدید تعیین شده کشور چک در ایران اظهار تأسف کرد.

در ادامه این دیدار “میخائیل چرنی” با اظهار خرسندی از مأموریت سه سال و نیم خود در جمهوری اسلامی ایران و قدردانی از مسئولین ایرانی بر تحکیم و گسترش روابط دو جانبه تأکید کرد و افزود: امیدوارم مسئولین دولتی و گروههای دوستی پارلمانی دو کشور زمینه های گسترش و تحکیم روز افزون روابط و چک را فراهم کنند .

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin