“اومیت یاردیم” سفیر ترکیه در تهران با “موید حسینی صدر” رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه دیدار و گفتگو کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک،‌ “موید حسینی صدر” رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه در ابتدای دیدار با “اومیت یاردیم” سفیر ترکیه در تهران ضمن اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی و فرهنگی میان دو ملت گفت: روابط خوب تاریخی و فرهنگی ایران و ترکیه بستر مناسبی برای رشد و گسترش مناسبات در عرصه‌های مخلتف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه روابط پارلمانی فی مابین فراهم آورده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه بر ضرورت تقویت و تحکیم مراودات دوستانه فیمابین تاکید کرد و افزود: گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی و انجام گفتگوها و رایزنهای مستمر میان مقامات عالیرتبه دو کشور می‌تواند به ارتقا سطح مناسبات دو جانبه و منطقه ای کمک فراوانی نماید.

در ادامه این دیدار “اومیت یاردیم” سفیر ترکیه در تهران سفرهای چند ماهه اخیر مقامات ترکیه به ایران را مفید خواند و گفت: رفت و آمد مقامات سیاسی و پارلمانی می‌تواند به تعمیق و تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور منجر گردد.

وی در پایان برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و ارتباطات مراکز علمی و دانشگاهی در دو کشور را ضروری دانست و افزود: با توجه به پیشینه مثبت تاریخی میان مردم ترکیه و ایران تاکید بر توسعه مراودات فرهنگی و علمی ضروری است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin