انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد دوره آموزشی دو روزه ای در ساختمان سازمان ملل متحد در تهران برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این دوره آموزشی با حضور 23 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین الملل برگزار شد.

در ابتدای این دوره آموزشی آقای دکتر سید علی سادات اخوی، به تعریف مفهوم معاهده پرداخت. دکتر اخوی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ فارغ التحصیل موسسه مطالعات عالی ژنو؛ و نگارنده کتاب “روش های حل تعارض میان معاهدات” است.

سپس اجزای تشکیل دهنده یک معاهده، که تمایز بین معاهدات و موافقت نامه های سیاسی را موجب می شوند و نقش گوناگون معاهدات به بحث گداشته شد.

 سپس مراحل مختلف شکل گیری معاهدات و واژگان مربوطه توضیح داده شد.

آقای دکتر سادات اخوی در ادامه به تحلیل مفهوم حق شرط، شروط معتبر و نامعتبر و آثار حقوقی آنها پرداخت. در نهایت مشکل تعارض بین معاهدات و شیوه های حل آنها توضیح داده شد.

 بعد از ظهر کارگاه آموزشی “بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد” با تاکید بر حقوق بین الملل و حقوق معاهدات برگزار شد.

برگزاری کارگاه به عهده خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که از وب سایت ملل متحد به ارکان مرتبط با حقوق بین الملل مانند دیوان بین المللی دادگستری، دیوان ها و دادگاهها، کمیته ششم مجمع عمومی (حقوقی)، کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد پرداخت.

کتابخانه دیداری شنیداری سازمان ملل در زمینه حقوق بین الملل نیز معرفی شد و مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد بخش اصلی مورد تاکید بود.

شرکت کنندگان بازیابی متن معاهده ای چند جانبه مانند کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات و دولت هایی که به آن پیوسته اند، همچین بازیابی حق شرط بر معاهدات را آموختند.

تعدادی از انتشارات آنلاین مربوط به معاهدات نیز معرفی شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin