انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد دوره آشنایی با ترتیبات اقتصادی نظام ملل متحد را برگزار نمود.

کارگاه آموزشی بازیابی اسناد و اطلاعات موسسات تخصصی و دیگر ترتیبات اقتصادی با شرکت 20 نفر از اعضای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل متحد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی خانم دکترنسرین مصفا، ریاست انجمن ایرانی مطاالعات سازمان ملل متحد، آقای دکتر محمود باقری (دکترای حقوق اقتصادی از دانشگاه لندن و عضو هئیت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) در خصوص کلیات حقوق اقتصادی با تمرکز بر موسسات تخصصی و دیگر ترتیبات اقتصادی ملل متحد سخنرانی کردند.

در ادامه آقای دکتر سید امیر حسین طیبی فرد (دکترای حقوق بین الملل و مدیر گروه طرح ها و لوایح بانک مرکزی) در خصوص صندوق بین المللی پول، خانم دکتر بیتا شایگانی (دکتری اقتصاد و رئیس شورای تخصصی اقتصاد دانشگاه پیام نور و رئیس مرکز علمی و کاربردی بانک تجارت) در خصوص بانک جهانی و آقای دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی (دکتری حقوق بین الملل از انگلستان و عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) در خصوص سازمان جهانی تجارت، به سخنرانی پرداختند.

در این جلسه خانم ماریا دوتسنکو (کارشناس اطلاعات همگانی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) پیام دبیرکل سازمان را درباره هفتادمین سال تأسیس ملل متحد را قرائت کرد.

در روز دوم دوره خانم نازنین قائم مقامی (کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) کارگاه آموزشی آشنایی با اطلاعات و اسناد ملل متحد در زمینه موضوعات اقتصادی را برای همان گروه برگزار کرد.

وی پس از معرفی وب سایت دو زبانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، نهادها و کارگزاری های تخصصی ملل متحد که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند از جمله کمیته دوم، پنجم و کمیسیون حقوق تجارت بین المللی مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و اسکاپ، کنفرانس تجارت و توسعه، مرکز بین المللی تجارت، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی را معرفی کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin