هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ایران ورودی آب به هامون را تصادفی دانست و این مضوع را مربوط به دخالت انسانی ندانست.

به گزارش آوا دیپلماتیک، “گری لوئیس” هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ایران اظهار داشت:آب ورودی به هامون از روی شانس است و فقط به خاطر همین هامون دارای آب شده است و هیچ ربطی به دخالت انسان ها نداشته است.

وی درباره احیای تالاب های ایران گفت: پیشنهادی که برای احیای تالاب ها داده ایم. در واقع همین روش می توان راه حل اساسی و بنیادی باشد که همراه با دخالت انسان خواهد بود.

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ایران در پاسخ به اینکه آیا مشکلات مدیریتی موجب بروز مشکل خشکی آب هامون شده است، خاطرنشان کرد: دو مشکل اساسی وجود دارد. افغانی ها مقدار خیلی زیادی از آب ها را که باید به سمت تالاب های هامون جریان پیدا می کند را استفاده می کنند و آب باقیمانده ای که به ایران وارد می شود را ایرانی ها به چهار منبع هدایت می کنند که برای مقاصد کشاورزی استفاده می شود این در حالی است که نیمی از آن هم قبل از استفاده بخار می شود.

وی با بیان اینکه راه حل برای مشکل خشکی هامون وجود دارد؛ گفت: ایران و افغانستان باید اجازه دهند آب بیشتری به سمت تالاب های هامون برود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin