دفتر نمایندگی آکادمی کوریا کورنر کره جنوبی با حضور سفیر این کشور در دانشگاه اصفهان رسما آغاز به کار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر کره جنوبی در مراسم افتتاح اتاق کره (Korea Corner) در دانشگاه اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: روابط دو کشور کره جنوبی و ایران، دیرینه و نزدیک است و ما می توانیم با تحکیم روابط به ویژه در بخش شرکت های کوچک و متوسط صنعتی و دانش بنیان از شرایط دشوار کنونی عبور و ارتباط ها را محکم تر کنیم.

وی با اشاره به اینکه کره جنوبی در سال های گذشته خودرو و لوازم خانگی به ایران صادر می کرد، گفت : امروزه زمینه همگرایی در بخش شرکت های کوچک و متوسط و تنوع سازی در زمینه های صنعتی و دانش بنیان بین 2 کشور وجود دارد.

یو جانگ هیان با اشاره به افتتاح دفتر کره جنوبی در دانشگاه اصفهان، افزود: روابط علمی بین 2 کشور کره و ایران اهمیت بسیاری دارد و برای حفظ این تعاملات تلاش می کنیم.

سفیر کره جنوبی در تهران همچنین اصفهان را مرکز فناوری در کشور ایران خواند و گفت: ظرفیت همکاری های بسیاری با شرکت های کوچک و متوسط این خطه در زمینه فناوری های برتر و صنعتی وجود دارد.

وی اضافه کرد: کره جنوبی پس از یک دوره جنگ و نابودی که داشت توانست به توسعه اقتصادی و فناوری برسد و امروز آماده است تا کشورهای دوست از جمله ایران را در این توسعه شریک کند.

اتاق کره (Korea Corner) با توجه به انتخاب دانشگاه اصفهان از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع علمی ارتباط با دانشگاه های کره با هدف توسعه همکاری های علمی بین دو کشور در این دانشگاه افتتاح شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin