دفتر آژانس تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) با حضور سفیر پاکستان در ایران در محل این سفارتخانه و رسول موسوی مدیرکل غرب آسیای وزارت امور خارجه افتتاح شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این مراسم که نمایندگانی از سفارت خانه‌های دیگر کشورها در ایران نیز حضور داشتند، سفیر پاکستان در تهران با ابراز خرسندی از بازگشایی دفتر آژانس تحقیقات فدرال پاکستان در ایران گفت: این موضوع می‌تواند بر توسعه روابط دو کشور از جمله موضوع اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد.

وی با اشاره به برخی از مشکلات انتظامی در مرزهای مشترک دو کشور و با بیان این بعضا با مسائلی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و انجام برخی از جرایم سازمان یافته رو به رو هستیم و این موضوعات بعضا بر روابط دو کشور از جمله روابط اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است، گفت: امیدواریم با بازگشایی این دفتر شاهد همکاری‌های هر چه بیشتر ایران و پاکستان در زمینه انتظامی و مبارزه با جرایم مورد اشاره باشیم.

این دیپلمات ارشد پاکستانی در تهران، با بیان این که براساس توافق دو کشور، چنین دفتری در سفارت ایران در پاکستان حدود دو سال پیش بازگشایی شد و در حال حاضر افسر رابط انتظامی ایران در پاکستان حضور دارد، تصریح کرد: قطعا با همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های انتظامی در کنار دیگر همکاری ها می‌توان بر موانعی که بعضا در راه گسترش روابط هر چه بیشتر دو کشور باشد، فائق آمد.

وی ادامه داد: بازگشایی این دفتر به همکاری های دو کشور در زمینه انتظامی، مبارزه با برخی از جرایم و ایجاد امنیت هر چه بیشتر در مرزها کمک می کند.

در این مراسم نمایندگانی از نیروی انتظامی نیز حضور داشتند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin