سفیر ژاپن به نمایندگی از وزارت صنایع و تجارت این کشور، از وزیر نیرو ایران به منظور مشارکت در دو سمینار تخصصی برق و انرژی‌های نو در ژاپن دعوت به عمل آورد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “حمید چیت چیان” وزیر نیرو ایران در تشریح جزئیات مذاکره با “کوجی هانه دا” سفیر ژاپن در ایران، گفت: سفیر ژاپن به نمایندگی از وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل کشور ژاپن “میتی” (MITI)، از وزارت نیرو ایران دعوت کرد تا در دو سمینار تخصصی که با موضوع صرفه جویی انرژی و دیگری انرژی‌های نو در ژاپن حضور یابد.
وزیر نیرو با اعلام اینکه هم اکنون پتانسیل های زیادی بین ایران و ژاپن برای ایجاد همکاری‌های گسترده در صنایع انرژی وجود دارد، تصریح کرد: این ‌دو سمینار انرژی قرار است که هفته آینده در ژاپن و از سوی وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل برگزار شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin