• صفحه خانگی
  • >
  • سازمان ملل
  • >
  • حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ایران برای ارتقاء هر چه بیشتر درمان انسانی

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ایران برای ارتقاء هر چه بیشتر درمان انسانی و مبتنی بر شواهد ناهنجاری های حاصل از مصرف مواد مخدر در مقیاس منطقه ای حمایت می کند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه همکاری بمنظور تحکیم و توسعه هر چه بیشتر همکاری در ترویج درمان ناهنجاری های حاصل از مصرف مواد مخدر در مقیاس منطقه ای را امضاء کردند. این تفاهم نامه که منعکس کننده همکاری طولانی مدت با جمهوری اسلامی ایران می باشد در تاریخ 14 اکتبر 2019 امضاء گردید.

طبق این تفاهم نامه، مرکز مطالعات اعتیاد ایران واقع در تهران بعنوان مرکز تحقیقات منطقه ای پژوهش و ظرفیت سازی برای ترویج درمان مبتنی بر شواهد ناهنجاری های حاصل از مصرف مواد مخدر و ارتقاء بهداشت و ایمنی عمومی تعیین گردید. این مرکز منطقه ای ارائه آموزش و ترویج پژوهش در منطقه و با همکاری نزدیک با سایر موسسات درمان و پژوهش اعتیاد را تضمین می کند.

اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در مراسم امضای سند تفاهم نامه ضمن ابراز نگرانی از چالشهای موجود مواد مخدر غیرقانونی از جمله مواد روانگردان جدید (NPS)، خواستار اقدام همسو و هماهنگ کنترل مواد مخدر توسط جامعه بین المللی در راستای اصل مسئولیت مشترک شد.

ژان لوک لماهیو، مدیر تجزیه و تحلیل سیاستها و روابط عمومی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، با تاکید بر اینکه “جمهوری اسلامی ایران شریک استراتژیک این دفتر در منطقه است و نقش مهمی در پرداختن به مسئله مواد مخدر غیرقانونی دارد” افزود براساس گزارش جهانی مواد مخدر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در سال 2017، ایران بیش از 630 تن تریاک که بیشتر از 90 درصد کل کشف جهانی تریاک در همان سال است را کشف و ضبط کرده است. وی در ادامه تاکید کرد که ” اقدامات مراقبتی و کاهش تقاضای مواد مخدر و مراقبت HIV ایران در منطقه قابل تحسین است” و از ایجاد مرکز منطقه ای پژوهش و ظرفیت سازی برای ترویج درمان مبتنی بر شواهد ناهنجاری های حاصل از مصرف مواد مخدر در ایران استقبال کرد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در زمینه کاهش عرضه مواد مخدر و نیز کاهش تقاضای مواد مخدر و مراقبت و پیشگیری از HIV از ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش ظرفیتهای مبارزه با مواد مخدر پشتیبانی کرده است.

از منظر منطقه ای، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همکاری جنوب – جنوب و نیز تعاملات مربوط به مبارزه با موادمخدر در سطح منطقه از جمله ابتکار سه جانبه میان سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان و واحد برنامه ریزی مشترک ابتکار سه جانبه در تهران – ایران را تسهیل کرده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin