دستیار وزیر امور خارجه در امور آفریقا با حضور در محل سفارت ساحل عاج، دفتر یادبود نخست وزیر این کشور را امضا کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، «مهدی آقاجعفری» دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آفریقا وزارت امور خارجه با حضور در محل سفارت ساحل عاج، دفتر یادبود «آمدو گن گولیبالی» نخست‌وزیر فقید آن کشور را امضا کرد.

نخست‌وزیر فقید ساحل عاج در جلسه هیأت دولت دچار عارضه قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin