وزیر امور خارجه با حضور در سفارت تونس در تهران، دفتر یادبود رئیس جمهور فقید این کشور را امضا کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با حضور در سفارت تونس در تهران، دفتر یادبود رئیس جمهور فقید این کشور، مرحوم الباجی قائد السبسی را امضا کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin