در پی توئیت‌های اخیر سفارت آلمان در تهران، «هانس اودو موتسل» سفیر این کشور در ایران توسط مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه احضار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه  اقدام خارج از عرف دیپلماتیک سفارت آلمان در تهران را به منزله دخالت در امور داخلی ایران دانست و به شدت محکوم کرد.

مدیرکل اروپا تصریح کرد: مداخله در قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی مستقل جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل قبول و تحمل نیست و از سفارت آلمان انتظار می‌رود حد و حدود وظایف دیپلماتیک خود را شناخته و پا از آن فراتر نگذارد.

سفیر آلمان اظهار داشت مراتب را به کشورش منعکس خواهد کرد.

لازم به ذکر است، سفارت آلمان در تهران اخیرا در صفحه توئیتر این سفارتخانه در رشته توئیت‌هایی مطالبی را در خصوص نوید افکاری منتشر کرده بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin