“گئورگی جانج گاوا” سفیر گرجستان در تهران با “موید حسینی صدر” رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان دیدار و گفتگو کرد.در ابتدای دیدار موید حسینی صدر رئیس گروه پارلمانی دوستی ایران و گرجستان با “گئورگی جانج گاوا” سفیر گرجستان در تهران ضمن اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو ملت گفت: پیشینه خوب روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و گرجستان فرصت های متعددی برای توسعه و گسترش همکاری ها بوجود آورده و گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان بر تحکیم و تقویت ارتباطات دوستانه بویژه روابط پارلمانی فی مابین تأکید دارد.
نماینده خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در ادامه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ظرفیت های فراوانی در دو کشور وجود دارد که بایستی با توسعه و تعمیق ارتباطات میان بخش های دولتی و خصوصی بسترهای مناسبی برای سرمایه گذاری های اقتصادی و بازرگانی فراهم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تبریک به مناسبت برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر در گرجستان ابراز امیدواری کرد و همکاری های مجالس دو کشور در آینده از شتاب بیشتری برخوردار شود.
در ادامه این دیدار آقای “گئورگی جانج گاوا” سفیر گرجستان در تهران روابط دو کشور را خوب و رو به رشد دانست و گفت: زمینه سرمایه گذاری های اقتصادی، کشاورزی و گردشگری فراوانی در گرجستان فراهم است که باید با رایزنی های مقامات عالیرتبه دو کشور از این توانمندی ها و ظرفیت ها استفاده کرد.
وی در پایان بر اهمیت و ضرورت همکاری های پارلمانی میان گرجستان و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و افزود: تشکیل گروه های دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور به توسعه و تقویت همکاری های دوستانه فی مابین کمک فراوانی خواهد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin