سفیر جمهوری آذربایجان در ایران گفت: جمهوری آذربایجان پنجمین کشور عضو اکو است که به توافق منطقه ای اکو برای مبارزه با فساد پیوسته است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، بنیاد حسین اف، سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در حاشیه امضاء اساسنامه مرکز منطقه ای همکاری دستگاه های کشورهای عضو اکو برای مبارزه با فساد، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه تاکنون چهار کشور ایران، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان این توافق منطقه ای را امضا کرده اند افزود: این اساسنامه در سال 2012 در شهر دوشنبه تاجیکستان به تصویب اعضاء سازمان همکاری های اقتصادی اکو رسید.

سفیر آذربایجان در ایران گفت: بر اساس این موافقتنامه دستگاه های انتظامی، قضایی و اطلاعاتی کشور های عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرائم سنگین با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

سازمان همکاری های اقتصادی(ECO)، یک سازمان منطقه ای است که دولت های ایران، پاکستان و ترکیه آن را در سال 1364 به منظور توسعه همکاری های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تأسیس کردند.

در سال 1372 سازمان اکو گسترش یافت و هفت عضو جدید از جمله جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان به آن اضافه شدند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin