مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با حضور گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو جلسه معرفی سازمان ملل متحد برای دانش آموزان دبیرستانی برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در تهران جلسه معرفی سازمان ملل متحد را برای 16 نفر از دانش آموزان دبیرستان های علامه حلی، علامه طباطبایی، انرژی اتمی، ابوریحان، رازی، مهدوی و ملت در کتابخانه مرکزاطلاعات برگزار کرد.

سرکار خانم دکتر شیدا مهنام مدیر گروه علوم انسانی و اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو و جناب آقای سینا گل افشان مشاور اجرایی گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو نیز در این برنامه حضور داشتند.

طی این جلسه آقای محمد مقدم معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مختصری در باره جامعه ملل و سپس تاریخچه سازمان ملل متحد، ارکان اصلی این بزرگترین سازمان جهانی، سر فصل های فعالیت های سازمان ملل متحد صندوق ها، برنامه ها و کار گزاری های تخصصی ملل متحد که در تهران دفتر نمایندگی دارند برای دانش آموزان توضیحاتی بیان نمود.

این نشست با پرسش و پاسخ خاتمه یافت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin