سفیر بلغارستان در ایران با سرپرست مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست ایران دیدار کرد و در این دیدار دو طرف به بررسی مسایل مختلف محیط زیستی و توسعه همکاری های دوجانبه در این زمینه پرداختند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، ناصر مقدسی سرپرست مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست و کریستو پلداکوف سفیر بلغارستان، در این دیدار ضمن استقبال از توسعه همکاری مشترک میان دو کشور در زمینه محیط زیست، درباره موضوعات مطرح شده در نشست های پیش روی کنوانسیون تغییرات اقلیمی بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین، ظرفیت سازی، تامین مالی و انتقال تکنولوژی های مناسب و نیز اتخاذ تدابیر مقتضی در مواجهه با پدیده های حدی، ضرورت اشتراک تجربیات و دانش در زمینه های مرتبط با تغییرات آب و هوا، انتشار گازهای گلخانه ای و انتقال فناوری های مناسب در زمینه منابع آب، مبارزه با بیابان زایی و جلوگیری از شورشدن آب ها و کاهش آسیب پذیری بخش کشاورزی و اکوسیستم های طبیعی از دیگر مباحث این دیدار بود.

هریستو پولنداکف سفیر بلغارستان نیز از اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران خبر داد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin