استاندار تهران در دیدار سفیر اتریش و هیات اقتصادی ایالت اتریش علیا، بر توسعه روابط و همکاری های دو جانبه اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی اقتصادی تهران با ایالت اتریش علیا تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، محمدحسین مقیمی استاندار تهران در این دیدار گفت: روابط اقتصادی ایران و اتریش پس از توافق برجام در شرایط بهتری قرار گرفته و زمینه و ظرفیت مناسب برای توسعه همکاری های دوجانبه در بخش های اقتصادی، کشاورزی، زیست محیطی و فرهنگی میان تهران به عنوان پایتخت ایران کشور و ایالت اتریش علیا وجود دارد.

استاندار تهران با اشاره به امکان سرمایه گذاری مشترک میان تهران و ایالت اتریش علیا، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و صنایع های تک در استان را به عنوان ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری در استان تهران و ایجاد دفتر سرمایه گذاری مشترک تهران و بخش بازرگانی ایالت اتریش علیا عنوان کرد.

وی افزود: اتریش در صنعت پسماند خانگی نیز فعالیت خوبی دارد و با توجه به ظرفیت استان تهران در این بخش می توان کار مشترکی در ساماندهی پسماندهای شهری میان دو طرف انجام داد.

‎استاندار تهران همچنین از انعقاد 2 قرارداد با شرکت های اتریشی برای ساخت بیمارستان در این استان خبر داد و گفت: امیدواریم موانع ومشکلات سرمایه گذاری میان دو کشور به زودی رفع شود.

اشتروگل قائم مقام استاندار ایالت علیا اتریش نیز دراین دیدار با اشاره به اینکه روابط ایران و اتریش در بخش های اقتصادی و سیاسی دارای سابقه دیرینه است، گفت: امروز فرصت مغتنمی برای برد – برد دو کشور برای همکاری و توسعه روابط فراهم شده است.

وی افزود: ایالت اتریش علیا یک قطب صنعتی و از نظر صادرات قوی ترین ایالت اتریش است و ایران برای اتریش علیا شریک بسیار قابل اطمینانی است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه روابط اتریش علیا با تهران در راستای انجام وظیفه ناشی از توافق برجام است و قراردادهای مهمی با شرکت های خودروسازی ایران تاکنون منعقد شده است.

اشتفان شولتز سفیر اتریش در تهران نیز با بیان اینکه ایران و اتریش همواره در طول سال های مختلف روابط خوبی داشته اند، گفت: علاقه داریم توانایی های ایران و اتریش در بخش های دانش، شیوه های آموزشی و فناوری نیز به اشتراک گذاشته شود.

وی افزود: پیش از سفر رییس جمهوری ایران به اتریش، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی در اتریش به منظور افزایش تعامل دو کشور برگزار خواهد شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin