در پی استرداد یک تبعه ایرانی به آمریکا توسط دولت نیکوزیا، سفیر قبرس در تهران برای کاستن از آثار منفی این اقدام تلاش می‌کند.چندی پیش وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام دولت نیکوزیا در استرداد یک تبعه ایرانی به آمریکا به اتهام اقدامات مغایر با تحریم‌ها، سفیرمان در قبرس را برای مدتی به مرکز فراخواند و روابط خود را به سطح کاردار تقلیل داد.

که در پی این اقدام تهران، «آندریاس ایگناتیو» سفیر قبرس در ایران در ۲هفته گذشته به منظور دلجویی از مقامات کشورمان و در دیدار با مقامات وزارت امور خارجه، تلاش کرده تا از آثار منفی استرداد «سعید محبت» تبعه ایرانی مسترد شده به آمریکا بکاهد.

وی در این باره به مقامات ایرانی گفته که با توجه به تفکیک کامل قوا در قبرس و استقلال دستگاه قضایی این کشور، استرداد این فرد به آمریکا نباید اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران تلقی شود و این اقدامی قضایی بوده و به هیچ وجه ملاحظات سیاسی در آن دخیل نبوده است.

سفیر قبرس در تهران در این دیدارها همچنین بر مشترکات موجود فیمابین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و قبرس تأکید و عنوان کرده که دولت قبرس قویاً خواستار تداوم مناسبات دوستانه با جمهوری اسلامی در راستای منافع ۲کشور است و امیدوار است که این مسئله بر روابط ۲کشور و روند همکاری‌های طرفین در ابعاد دوجانبه و بین‌المللی تأثیر منفی نداشته باشد.

حدود یک ماه پیش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به اقدام دولت نیکوزیا در استرداد «سعید محبت‌» تبعه ایرانی به آمریکا، سفیر خود در قبرس را برای مدتی به تهران فراخواند و روابط را به سطح کاردار تقلیل داد.

رهبر قبرس شمالی به زودی راهی تهران می‌شود

«درویش اراوغلو» رهبر قبرس شمالی به زودی به تهران سفر می‌کند، قبرس شمالی اخیراً به عضویت ناظر سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در آمد و در حال توسعه روابط با کشورهای عضو این سازمان در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جهانگردی است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin