به گزارش آوا دیپلماتیک، نیاز چارداکلیا، سفیر جدید جمهوری بوسنی و هرزگوین در ایران در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin