برنارد وارد، سفیر جدید غیرمقیم ایرلند در ایران رونوشت استوارنامه خویش را تسلیم محمد جواد ظریف کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، محمد جواد ظریف در دیدار با سفیر غیر مقیم ایرلند در ایران ضمن اشاره به تحولات جدید در پرتو آثار توافق وین گفت: ما می‌توانیم در زمینه‌های سیاسی رایزنی‌ها و گفت‌وگوها را در زمینه منطقه‌یی و جهانی افزایش داده و ظرفیت‌ها و همکاری‌های دوجانبه را در ارتباط با تقویت عرصه‌های همکاری‌های اقتصادی، پارلمانی و فعال‌سازی بخش‌های خصوصی تجاری را گسترش دهیم.

برنارد وارد نیز با اشاره به تحولات و شرایط داخلی اقتصادی ایرلند که رو به جلو است، خاطرنشان کرد: ما امیدواریم بتوانیم زمینه‌های جدید مناسبات دو کشور را در مرحله پس از اجرای توافق وین، با گام‌های نوینی همراه کنیم و ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور را گسترش دهیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin